Ouderenvereniging Oldemarkt e.o.
  

FASv Overijssel-noord

De OvO is in 2013 als zelfstandige vereniging begonnen in plezierige samenwerking met de NBvON, Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland.

De NBvON heeft inmiddels een verschuiving gemaakt naar de FASv, door de gekozen federatievorm kon een beter collectief gevormd worden voor de ouderen- en seniorenverenigingen in geheel Nederland.

In het noordelijke deel van Overijssel is er een goed contact en samenwerking tussen een aantal verenigingen in de gemeente Steenwijkerland.

Zoals Oldemarkt en verre omstreken (van Willemsoord tot Kuinre), Blokzijl, Steenwijkerwold, Giethoorn, Wetering/Scheerwolde, we werken samen onder de noemer: FASv Overijssel-Noord.

We vergaderen naar behoefte een à twee keer per jaar om informatie uit te wisselen.