Ouderenvereniging Oldemarkt e.o.
  

FASv

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen

Eint Ockels, destijds bij de start van de FASv als interim voorzitter, zei o.a.:  (bron website www.fasv.nl)

Als de belangenbehartiger komt de FASv op voor alle ouderen in Nederland op het gebied van Zorg, Welzijn, Inkomen en Mobiliteit. Wij denken niet in groter en meer, maar geloven in het toevoegen van kwaliteit.

Onze Federatie bestaat uit zelfstandige verenigingen. We zijn in eind september 2016 gestart met enkele verenigingen en de groei zet enorm door.

Er is een lichtvoetig verband tussen lokale verenigingen om samen een gezicht te tonen en gezamenlijke belangen te behartigen, plaatselijk, regionaal of landelijk.

Wij zorgen voor kortingen op premies zorgverzekeringen door collectieve contracten, belastinginvulservice, en een mogelijkheid tot gebruik maken van een ledenadministratiesysteem. Wij stimuleren plaatselijke belangenbehartiging in samenwerking met andere seniorenbonden.

De Koepel Gepensioneerden behartigt namens ons in samenwerking met andere ouderenorganisaties de landelijke belangen. Vertegenwoordigers van ons participeren ook binnen de Koepel Gepensioneerden.

De aangesloten verenigingen ontwikkelen zich als “de favoriete ontmoetingsplek”. Wij kunnen, maar dat hoeft niet, desgewenst ondersteuning bieden.

Het leefbaarheidsinitiatief van onze aangesloten verenigingen beslaat een dorp, stad of kerngebied. Iedere vereniging geeft een volstrekt eigen invulling aan het plaatselijk functioneren. Het sociale component is de Haarlemmer olie van het succes van onze ontmoetingsplaatsen. Wilt u lid worden van één van onze verenigingen neem dan contact met de desbetreffende vereniging.

Eint Ockels
Voorzitter interim bestuur tot medio 2018

Federatieraad

Tijdens de FASv vergadering op 12 mei 2017 is de Federatieraad geinstalleerd. Voor de OvO en Overijssel-Noord zit Inez van den Akker (van de OvO) in deze raad.

De Federatieraad, 2 leden per provincie, zorgt o.a voor het onderlinge contact tussen de verenigingen in de regio en het contact met het bestuur van de FASv en daarbij de Koepel Gepensioneerden.